skausmai.lt Skausmai

skausmai.lt
Title: Skausmai
Keywords: skausmas skausmai skauda
Description: Skausmai Naujienos Klausk gydytojo Video Forumas Paie?ka Nugaros skausmas Sveikas stuburas - sveikas ?mogus Stuburo dalys Laikysenos svarba sveikai nugarai Darbas ir jud?jimas Nugaros mank?ta Kas kenk
skausmai.lt is ranked 18851556 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,022. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. skausmai.lt has 43% seo score.

skausmai.lt Information

Website / Domain: skausmai.lt
Website IP Address: 185.69.55.57
Domain DNS Server: ns1.serveriai.lt,ns4.serveriai.lt,ns3.serveriai.lt,ns2.serveriai.lt

skausmai.lt Rank

Alexa Rank: 18851556
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

skausmai.lt Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,022
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue $495
Yearly Revenue: $6,022
Daily Unique Visitors 1,518
Monthly Unique Visitors: 45,540
Yearly Unique Visitors: 554,070

skausmai.lt WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 08 Aug 2016 12:12:55 GMT
Server Apache/2.2.22 (Debian)

skausmai.lt Keywords accounting

Keyword Count Percentage
skausmas skausmai skauda 0 0.00%

skausmai.lt Traffic Sources Chart

skausmai.lt Similar Website

Domain Site Title
skausmai.lt Skausmai

skausmai.lt Alexa Rank History Chart

skausmai.lt aleax

skausmai.lt Html To Plain Text

Skausmai Naujienos Klausk gydytojo Video Forumas Paie?ka Nugaros skausmas Sveikas stuburas - sveikas ?mogus Stuburo dalys Laikysenos svarba sveikai nugarai Darbas ir jud?jimas Nugaros mank?ta Kas kenkia stuburui? Sveika aplinka Nugaros skausmo rū?ys Nugaros skausmo prie?astys Pavojingas nugaros skausmas Kada reikia kreiptis ? gydytoj?? Tyrimai Gydymas vaistais Fizioterapin?s procedūros, masa?as, manipuliacin? terapija Skausmo valdymo ABC Ko tik?tis sergant? Kada reikalinga operacija? Ko nedr?stame paklausti? Galvos skausmas Galvos skausmo epidemiologija Galvos skausmo diagnostika Galvos skausmas d?l miego arterijos disekacijos Galvos skausmas d?l insulto Vaist? sukeltas galvos skausmas Galvos skausmas d?l hipertenzijos Veido ir dant? skausmas Galvos skausmas d?l sinusito Poherpin? neuralgija Galvos skausmas d?l galvos augli? Tri?akio nervo neuralgija Galvos skausmas d?l trumpalaikio i?emijos priepuolio Galvos skausmas d?l miego arterijos endarterektomijos Galvos skausmas d?l hidrocefalijos Galvos skausmas d?l g?rybin?s intrakranin?s hipertenzijos Galvos skausmas d?l meningito ar encefalito Galvos skausmas d?l subarachnoidinio kraujavimo ?emo spaudimo sukeltas galvos skausmas Galvos skausmas d?l arterin?s-venin?s anomalijos Su kaklu susij?s galvos skausmas Galvos skausmas d?l temporalinio arterit ?tampos sukeltas galvos skausmas Galvos skausmas d?l galvos smegen? ven? / venini? sinus? tromboz? Migrena Migrenos atsiradimo prie?astys Kontraceptin?s tablet?s Menstruacijos Pakaitin? hormon? terapija (HRT) Maistas ir g?rimai Migrenos genetika Migrenos klinikiniai po?ymiai Migrenos komplikacijos Vaik? migrena Migrenos profilaktika Nesteroidiniai vaistai nuo u?degimo Selektyvieji serotonino reabsorbcijos inhibitoriai Tricikliai antidepresantai Kitos med?iagos Kalcio kanal? blokatoriai Serotonino antagonistai Betablokatoriai Kombinuotasis profilaktinis gydymas L?tinis galvos skausmas L?tinis galvos skausmas d?l vaist? L?tinio galvos skausmo gydymas L?tinio galvos skausmo gydymo prognoz? Klasterinis galvos skausmas Klasterinio galvos skausmo simptomai Klasterinio galvos skausmo diferencin? diagnostika Klasterinio galvos skausmo gydymas Galvos skausmo gydymas Galvos skausmo gydymas opiatiniais skausm? mal?inan?iais vaistais Migrenos gydymas selektyviais 5-HT1 agonistais (triptanais) Galvos skausmo gydymas ergotaminu Galvos skausmo gydymas antiemetikais Galvos skausmo gydymas nesteroidiniais prie?u?degiminiais vaistais Potrauminis galvos skausmas Potraumin? migrena Potrauminio galvos skausmo mechanizmas Potrauminio galvos skausmo gydymas Skausmai Titulinis Skausmai ?io tinklapio tikslas – pad?ti ?mon?ms, kuo geriau suprasti, nuo ko atsiranda skausmas ir kaip reik?t? elgtis, kad jo i?vengti. Tikim?s, kad ?is tinklapis bus Jums naudingas. Būsime d?kingi u? atsiliepimus ir pastabas. Naujienos Skausmo var?ybos. Ar ?inai, kas laimi? Turbūt niekas nedr?s gin?ytis, kad labiausiai prailgsta laikas, kai tenka kent?ti skausm?. Nesvarbu, kas j? besukelt? – trauma ar susirgimas – tampame bej?giai, pa?eid?iami, irzlūs. Jei po ranka neturime vaist?, skubame ? artimiausi? vaistin? ir aktualus tebūna vienas klausimas – kas i? siūlom? preparat? gausos... Visos naujienos Viskas apie sveikat? skausmai.lt bronchineastma.lt cukrinisdiabetas.lt osteoartritas.lt podagra.lt angina.lt arterinehipertenzija.lt pasveik.lt sindromas.lt prostatitas.info Naujienos apie sveikat? Endometrioz?s sukelto skausmo gydymas ?vadas Endometrioz? yra viena labiausiai paplitusi? ir viena pa-slaptingiausi? patologij? ginekologijoje. Tai l?tin? liga, kai gimdos... Vietinis skausmo mal?inimas – kas naujo? Skausmas – bene da?niausias ir pagrindinis simptomas, d?l kurio ?mon?s kreipiasi ? gydytojus. Tyrim? duomenimis, l?tinio neonkologinio... Tiroiditas – viena kaklo skausmo prie?as?i? ?vadas Kaklo skausmas da?na pacient? kreipimosi ? gydyto-jus prie?astis. Specialistui tenka diferencijuoti ne tik ger-kl?s, rykl?s,... Aktualios skausmo medicinos problemos Apie skausm? medicinoje daug kalbama ir nema?ai prira-?yta. Tai t?siasi nuo medicinos t?vo Hipokrato, kuris skaus-mo gydym? pavadino... Pu?ia vidurius? Atsisakykite ?i? produkt? ?sivaizduokite, jog jūs? skrandis – tai tarsi ma?a, kum??io dyd?io d??ut?, ? kuri? kiekvien? dien? dedate ?vair? maist?.... D?l prie?laikin?s ejakuliacijos - emigravusi? vyr?... ?inomas gydytojas urologas profesorius Balys Dainys pastebi tendencij?, jog ? specialistus vis da?niau kreipiasi i? emigracijos gr??tantys... ? Visos teis?s saugomos. Sukurta Creative Partner

skausmai.lt Whois

Domain Name: SKAUSMAI.LT